Ansvarlig økonomisk politikk

En forutsetning for et godt offentlig tjenestetilbud