Leserinnlegg sendt til Tvedestrandsposten 11 oktober 2020 av Jan Roger Ekedal

I Tvedestrandsposten 10 oktober kommer det frem at advokat Arne Os raser over at det stilles spørsmål knyttet til hans ulike roller i forbindelse med hans oppdrag som representant for Lyngør Vel under forhandlingene med Tvedestrand kommune. (1)

At det stilles spørsmål rundt Os sin rolle er nokså naturlig ettersom det var advokat Arne Os som tok initiativ til at kystkultursenteret skulle få deler av salgssummen ved salg av Lyngør Skole. (2) Os var på det tidspunkt styremedlem i kystkultursenteret, i dag er han prokurist. (3)

Tidligere ordfører Jan Dukene har forklart at det aldri var noen krav fra Tvedestrand kommune at Lyngør Vel skulle gi penger til Kystkultursenteret på Gjeving i forbindelse med salget av Lyngør skole. (4) I en e-post sendt til undertegnede skriver advokat Arne Os følgende om forholdet:

«Jeg var da avtalen ble inngått styremedlem i stiftelsen, men bidraget til stiftelsen var velment og kan hende et nødvendig grep for å få avtalen på plass. Forventninger om kommunalt bidrag til stiftelsen ble kan hende løst på denne måten.» (5)

I advokatforskriften presiseres det nødvendigheten at en advokat er uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller press utenfra. En advokat må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin standard for å tekkes en tredjemann . (6)

I ettertid har advokat Arne Os hevdet at han ikke var advokat da han forhandlet på vegne av Lyngør Vel, og at han derfor ikke brøt med advokatforskriftens regler. (7) (8)  I den forbindelse kan man spørre seg om advokat Arne Os reflekterte om det var hans kompetanse og status som advokat som bidro til at han ble forespurt av Lyngør Vel til å fremforhandle en rettslig bindene avtale med Tvedestrand kommune. Eller hvorfor Lyngør Vel ikke spurte en snekker eller rørlegger til å fremforhandle avtalen.

I utkastet som ble fremforhandlet skulle ikke bare kystkultursenteret ha en halv million kroner, men advokat Arne Os skulle også delta i forvaltningen av hele salgssummen til Lyngør Vel. I tillegg skulle Os godkjenne endelig salgsavtale sammen med rådmannen. (9)

Da den fremforhandlede avtalen ble presenterte for Lyngør Vel fikk de beskjed om at dette var det beste de kunne oppnå. (10)

Da den fremforhandlede avtalen ble presentert for politikerne i teknikk- og plan ble de folkevalgte fortalt av tidligere ordfører Jan Dukene at hele avtalen sto på spill om ikke kystkultursenteret var en del av avtalen. (11)

Heldigvis fikk Knut Aall flertall blant de folkevalgte til å få advokat Arne Os ut av den endelige avtalen, men fikk dessverre ikke med seg flertallet av politikerne til å fjerne kystkultursenteret fra den. (12)

Hadde man unngått å ta med Kystkultursenteret i avtalen, som i utgangspunktet ikke hadde noen krav på penger fra dette salget, så er jeg sikker på at saken om Lyngør skole for lengst hadde blitt fredelig løst i tråd med Lyngør Vels ønsker og til det beste for kommunen.(13)