Opprettholde vår attraktive skolestruktur

Den er spesielt godt tilpasset bosetningsmønsteret i vår kommune,
og er god for både elever og samfunn!

Utdanningsdirektoratet

Viktigste faktorer i læringsmiljø er:
  • Klasseledelse og ledelse av undervisningsforløp
  • Relasjon mellom elever og lærere
  • Relasjoner og kultur for læring blant elevene
  • Samarbeid mellom hjem og skole
  • God ledelse og positiv skolekultur