Medlemskap

Alle innbyggere i Tvedestrand kommune som er enig i formålet til Xtra-lista kan bli medlem av foreningen. Alle medlemmer har rett til å delta på medlemsmøter og årsmøter. Medlemmene har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemskontingent er kr. 100,- pr. år.

Foreningen Xtra-lista ble stiftet 20 januar 2019, og har til formål å påvirke politikken i Tvedestrand kommune for å oppnå:

Foreningen er tverrpolitisk og formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
  1. Etablere og få godkjent en valgliste til kommunevalget 2019.
  2. Utarbeide et godt og konkret valgprogram, som vedtas av medlemmene og er bindende for listekandidatene.
  3. Valgkamp som sikrer flest mulig stemmer ved kommunevalget.
  4. Oppnå innflytelse gjennom informasjon, påvirkning og samarbeid

Vi ønsker alle gode ambassadører velkommen som medlem, enten det er som støttemedlem, eller aktivt medlem i arbeidsgrupper knyttet til de viktige sakene våre.