Tove Hage Aargaard
Tove Hage AargaardListekandidat
Tove Hage Aargaard er 51 år, gift med Jørgen, og har 5 barn i alderen 12-25 år.
Tove kommer opprinnelig fra Groruddalen i Oslo, men ønsket om å bo nær sjøen ledet henne til Sandøya i vår kommune. Der har hun bodd siden 1995. Tove har studert ved NAN (Norsk akademi for naturmedisn), jobbet i barnehage, som vikar i skolen og i SFO. Nå har Tove sin egen bedrift, og er med i nettverket Made on Sandøya. Tove har deltatt i FAU-arbeid på alle plan i en årrekke, og det var dette engasjementet som ledet henne inn i lokalpolitikken.

Tove er veldig opptatt av at innbyggerne får en mulighet til å påvirke avgjørelser som angår dem. Hun mener at det er viktig for å skape entusiasme og engasjement. Gjennom sin deltagelse i bedriftsnettverket på Sandøya har hun sett verdien av å stå sammen lokalt for å skape ny næring. Hun vil jobbe for at det også legges til rette for dem som ønsker å etablere små virksomheter, og at nye nettverk kan blomstre i andre deler av kommunen.

Ellers er hun opptatt av maten vi spiser, råvarene den er laget av, og hvor og hvordan den er produsert. Hun elsker å bade morgenbad, gå på tur i skogen, og å kjøre hjem til Sandøya når det er mye vind og store bølger.

Tove stiller til valg for å være med å kjempe for at Tvedestrand skal fortsette å være en egen kommune, for å videreføre de gode skolene våre, og for at det skal legges til rette for helårs bosetting i alle deler av kommunen.