Odd Steinar Thorsen
Odd Steinar ThorsenListekandidat
Steinar Thorsen er 69 år gammel, bor på Sandøya og har bodd der i 57 av leveårene. De 12 øvrige bodde han i Oslo-området mens han studerte og fikk sine første jobberfaringer.

Han er gift med Lucy. Hun driver og har drevet dagligvarebutikk på øya i 30 år, noe Steinar er ganske stolt av. Han og Lucy har 5 mine, dine og våre barn og av disse bor tre nå med sine familier på Sandøya. Det er han også ganske stolt av. (han er forresten ganske godt fornøyd med de to siste også)

Steinar har jobbet i stat, kommune og fylkeskommune i hele sitt yrkesaktive liv, i Akershus og Aust-Agder fyleskommuner, i Handels- og skipsfartsdepartementet og lengst, 33 år, i Tvedestrand kommune.

På fritida er Steinar fortsatt en storkonsument av bøker. Han har drevet filmklubb på Sandøya, vært leder av Sandøy Vel og er nå et aktivt styremedlem i Sandøya Histirielag.
Steinar har alltid vært politisk interessert og aktiv på venstresiden i det politiske livet. Han har sittet i kommunestyret i Tvedestrand for SV i 8 år. Nå dreier det seg om tverrpolitisk arbeid i Xtralista.

Det å ta vare på grunnlaget for liv og aktivitet i utkantene i Norge og i Tvedestrand er nok tanken som ligger i bunnen av Steinars politiske engasjement nå. Av det følger engasjementet for distriksskolene i Tvedestrand, for opprettholdelse av Tvedestrand som egen kommune og forståelsen av betydningen av en veldrevet kommune både økonomisk og i saksbehandling for øvrig.