Marianne Hovland Larsen
Marianne Hovland LarsenListekandidat
Marianne Hovland Larsen er 35 år og har vokst opp i Nesgrenda. Hun bor nå på Bjørkenes i Holt med mann og tre barn i alder 3-10 år.

Marianne er utdannet agronom og barnevernspedagog. Hun har jobbet flere år som avløser i fjøs. Det meste av arbeidslivet har hun jobbet som miljøterapeut innen rus/psykiatri og på institusjon for ungdom.

Marianne har nylig studert videreutdanning i barnehagepedagogikk og har startet opp Bjørkenes familiebarnehage som hun driver i sitt hjem på Bjørkenes.

På fritida driver Marianne mye med hagearbeid. Både brukshage og prydhage. Hun interesserer seg for dyr og har geiter, ullgriser, hunder, katter og høns. Hun er opptatt av matlaging og bruker mye tid på kjøkkenet, gjerne sammen med barna.

Marianne stiller til valg fordi hun brenner for å bevare dagens skolestruktur.

Hun brenner for likeverd for alle i samfunnet.

Hun er opptatt av gode og trygge tilbud for barn og unge.