Hildegunn Edløy Holstvoll
Hildegunn Edløy Holstvoll Listekandidat
Hildegunn Edløy Holstvoll er 38 år og har vokst opp på Sandøya. For tre år siden flyttet hun tilbake til øya hvor hun nå bor med mann og to barn på 5 og 7 år.

Etter å ha tatt utdanning som fysioterapeut og jobbet på sykehuset i Kristiansand i noen år, tok Hildegunn en mastergrad i samfunnshelse ved Universitetet i Oslo.

Hildegunn brenner for helsefremmende arbeid og likeverdige helsetjenester.

Etter flere år i kommunehelsetjeneste både i Oslo og Arendal jobber hun nå som spesialrådgiver på Lærings- og mestringssenteret på sykehuset i Arendal. Her jobber hun for at pasienter og deres pårørende skal kunne få best mulig behandling og støtte til å mestre liv med sykdom.

Hildegunn stiller til valg fordi hun ønsker å kjempe for de gode lokalsamfunnene i hele kommunen og styrke og videreutvikle denne unike kvaliteten ved Tvedestrand kommune.