Britt Elisabeth Fossdal
Britt Elisabeth FossdalListekandidat
Britt Elisabeth Fossdal er 44 år og gift med Øyvind Fossdal
Har en datter på 14 år og bor på Dypvåg, på Størdal gård

Utdannelse
Faglært kokk og Næringsmiddeltekniker.

Yrke
Driver Designkokken som ble etablert i 2009 og er også bonde på deltid som griserøkter. På fritiden jobber hun og Øyvind med å utvikle gården og åpne opp kulturlandskap med både kuer og spelsau. Britt har vært fagbokforfatter for Restaurant og Matfag og vært en del av matmiljøet i Stavanger i 13 år.

Hjertesaker
Britt er Tvedestrandspatriot og ønsker at hele kommunen skal tas vare på. I forhold til Tvedestrand som destinasjon innen kultur og reiseliv er dette en stor arena som blir viktig for kommunen å jobbe videre med. Hun brenner for nærhet til skole der folk bor. I tilegg til barns trygge base er det et viktig møtested og bidrar til et miljø som er verdifullt å ta vare på.

Respekt for de eldre ligger også nært hjerte. Det at vi stadig blir eldre og at det blir flere eldre også er etter hennes mening en positiv faktor i samfunnet som i større grad burde framsnakkes. Britt har vært aktiv i skoledebatten for å bevare grendeskolene og var en pådriver for å beholde Dypvåg Bofellesskap da det skulle legges ned.