Leserinnlegg av Jan Roger Ekedal, 10 aug. Tvedestrandsposten nettutgave.

 

«Vi tror på Tvedestrand – en aktiv og smilende sørlandsby som SATSER!». Dette er hovedbudskapet til Høyre i den lokale valgkampen i Tvedestrand. Det er ikke lenger en kommune som satser, eller en kommune de har troa på, men en sørlandsby. Troa på Tvedestrand kommune har Høyre mistet for den vil de legge ned.

Ved å overbelaste kommunens økonomi kan politikerne tvinge frem flertall for en kommunesammenslåing selv om innbyggerne nettopp har sagt nei.

Høyre har på side fire i sitt valgprogram erkjent at «Tvedestrand har egentlig for få innbyggere til alle tunge investeringer …».  Til tross for erkjennelsen fra Høyre om at kommunen og dens innbyggere ikke kan klare de tunge investeringene, går de vitende inn for en økonomisk handlingsplan de selv mener er for tung for kommunen!? Den bryter også tvert med rådmannens klare advarsler om manglende økonomisk bærekraft, og regnestykkene henger ikke sammen.  Den forutsetter på mange måter at en annen kommune med flere innbyggere som Arendal skal overta gjelden om få år.

Den dårlige økonomiske situasjonen i Tvedestrand er et resultat av en villet og styrt politikk som sukres med «troa på Tvedestrand» der det i virkeligheten forskutteres med en kommunesammenslåing.

Innen et halvt år trer det i kraft et nytt lovkrav der landets kommuner må vedta økonomiske måltall for økonomiforvaltning. Dette er gjort for at kommunene skal trygge det finansielle grunnlaget for å gi dagens innbyggere gode tjenester uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sitt behov.

Det gjenstår å se om lovendringen kommer tidsnok til å stoppe Høyres økonomiske uansvarlighet.

Jan Roger Ekedal

Xtra-lista