Leserinnlegg av Jan Roger Ekedal i Tvedestrandspostens nettutgave 9. juni 2019.

Tilliten må gjenreises.

På Stortingets hjemmeside skrives det at valgprogrammet kan sammenlignes med en kontrakt mellom partiet og velgerne. Kontrakten sier at partiet lover å arbeide for bestemte saker.

Venstre og TTL hadde en kontrakt med velgerne der de lovet å ikke innføre eiendomsskatt og arbeide for å bevare grendeskolene. Denne kontrakten ble brutt straks de fikk sine politiske posisjoner.

I 2017 ble det gjennomført en lokaldemokratiundersøkelse blant de folkevalgte og innbyggerne i Tvedestrand. Her kom Tvedestrand ut blant de dårligste av 70 kommuner, og resultatet beskrives som dramatisk av bla. Tvedestrandsposten.

Venstres Anders Oppegaard har et leserinnlegg i Tvedestrandspostens nettutgave 8. juni der han går til angrep på Xtra-lista grunnet en Facebook post av undertegnede som setter fokus på resultatet av lokaldemokratiundersøkelsen. Oppegaard påpeker noen mindre formuleringer i posten som ifølge han ikke burde vært slik om Xtra-lista ønsker å fremstå som «rettskaffent og korrekt alternativ på den politiske scene».

Dessverre virker det for meg som at Venstre heller ønsker å ta fokuset bort fra resultatet av lokaldemokratiundersøkelsen enn å anerkjenne de store utfordringene som ble avdekket av den.

Det spørsmålet som gav lavest score i undersøkelsen, og som viste et tydelig nei, var om man kunne stole på politikernes løfter.

Lokaldemokratiundersøkelsen viste også at det var ca. 46% av de folkevalgte i Tvedestrand som mente at det passet svært godt, eller godt, at man fikk lettere ivaretatt sine interesser med gode forbindelser i kommunen.

Det var ca. 66% av innbyggerne som mente at det passet svært godt, eller godt, at de som hadde forbindelser i kommunen/kommunepolitikken fikk bedre ivaretatt sine interesser.

En kommune er avhengig av å ha innbyggernes tillit.  Åpenhet og tillit er grunnprinsipper i demokratiet.

Å gjenreise tillit bør derfor være et felles anliggende for alle partier, og dette er noe Xtra-lista gjerne vil samarbeide med de andre partiene om. På vår hjemmeside kan du lese mer om våre forslag.