Skjærgårdsparkens grenser er en avtale mellom grunneiere og staten. Grunneiere ble kompensert økonomisk den gang skjærgårdsparken ble etablert og kommunen er ikke part i dette avtaleforholdet.

Kontrollutvalget skal vurdere den nylige grensejusteringen av skjærgårdsparken på Askerøya. Innstillingen til kontrollutvalget er at de ikke skal ha en mening om privatrettslige avtaler.

Innstilingen blir selvmotsigende ettersom det var kommunen som sendte anmodning om grensejusteringen av Skjærgårdsparken.

Kommunen hevdet at grensene var «særdeles utydelige» ovenfor Miljødirektoratet, og anmodet derfor om grensejustering. Kommunen nevnte ikke at den allerede hadde godkjent fradeling av en hyttetomt i Skjærgårdsparken.

Kommunen hadde også gjennomført en befaring på stedet året tidligere, og skjærgårdsparkens grenser var tydelig merket med godt synlige grensebolter. Det var aldri noen tvil hvor skjærgårdsparkens grense gikk i terrenget.

Informasjonen kommunen sendte om «særdeles utydelige» grenser la Miljødirektoratet stor vekt på da de akseptere en grensejustering, noe som fremkommer i vedtaket.

Skjærgårdsparkens grenser ble justert, og grunneieren fikk til slutt skilt ut to hyttetomter som opprinnelig var i skjærgårdsparken.

Mener kontrollutvalget at Tvedestrand kommune har vist god offentlig forvaltning ved å sende uriktig informasjon til Miljødirektoratet? Mener kontrollutvalget at øvrige grunneiere i området bør forvente tilsvarende hjelp av Tvedestrand kommune til å få justert skjærgårdsparkens grenser dersom de har et ønske om dette?

Leserinnlegg til Tvedestrandsposten av Jan Roger Ekedal