Lokaldemokratiundersøkelsen fra 2017 viser at noe bør gjøres for å gjenreise innbyggernes tillit til kommunen. I det siste har folkesnakk om kameraderi i kommunepolitikken nådd avisspaltene. Det er blant annet stilt spørsmål rundt sluttbehandlingen av Kommunedelplan for kystsonen.

I en artikkel i Tvedestrandsposten 13 april kom det frem at 41 av 116 innsendte høringsinnspill fikk endret byggegrensen i kommunedelplanen. Det som imidlertid ikke kommer frem i artikkelen er at i 32 av disse 41 sakene forelå det positiv, faglig begrunnet innstilling fra rådmannen. Planutvalget besluttet deretter å etterkomme 9 av de resterende 84 innspillene, i strid med rådmannens anbefaling.

Når en går gjennom disse 9 innspillene, så blir en slått av andre forhold enn faglig begrunnelser.  To saker angår planutvalgsmedlemmene selv, deriblant planutvalgets leder. To angår utvalgsmedlemmers slektninger. Tre saker angår naboer til utvalgsmedlemmer eller deres virksomheter. De to siste vet vi ikke så mye om, men de synes som nokså ubetydelige saker.

Vi understreker at ingen av disse syv sakene rammes av formelle bestemmelser om habilitet eller liknende. Men, gir de inntrykk av at planutvalget primært har vært opptatt av gode vurderinger og likebehandling?

Vi mener nei.

Xtra-lista har god offentlig forvaltning som ett av fire kjernepunkter i programmet. Vi har derfor flere forslag i programmet som skal sikre likebehandling og virke tillitsbyggende mellom innbyggerne og de folkevalgte. Det er en nødvendighet i Tvedestrand!

Av:
Knut B. Aall
Tove H. Aargaard
Morten Løvdal
Steinar Thorsen
Jan Roger Ekedal
Ingeborg M. Hubertz
Rolf Siljedal