Av Ingeborg Marcussen Hübertz.

6. mars har Tvedestrandsposten en artikkel om Jan Roger Ekedal. I denne artikkelen prøver Tvedestrandsposten å fremstille Jan Rogers utrettelige politiske engasjement som noe som ikke harmonerer med at han for en tid tilbake ble fritatt sitt kommunestyreverv.

Tvedestrandsposten setter spørsmålstegn ved om Jan Roger når han nå stiller på Xtra-lista vil sitte ut en periode i kommunestyret, det er definitivt et rart spørsmål!

Da Jan Roger Ekedal ble fritatt fra sitt kommunestyreverv vurderte Kommunestyret at begrunnelsen for søknaden hans var tungtveiende nok til å gi ham fritak ut perioden.

Det er ingen vanlig praksis at kommunestyrerepresentanter som får fritak fra vervet får komme tilbake i sitt verv om deres situasjon skulle endre seg.

En kommunestyrerepresentant som har fått fritak fra sitt verv har ikke noe rettskrav på å gjeninntre i vervet. I de fleste tilfeller vil det heller ikke være hensiktsmessig når ny person er innarbeidet i vervet og tiden har gått. Det er helt naturlig at Jan Roger ikke har vurdert å gjeninntre, men dette nevner ikke Tvedestrandsposten noe om.

I stedet setter de altså spørsmålstegn ved om Jan Roger er til å stole på, fordi han søkte et velbegrunnet fritak, men likevel fortsatte å være et politisk engasjert menneske (!?).

Dette er ikke bare direkte ufint av Tvedestrandsposten, det er skikkelig usaklig!

Hvor er det egentlig Tvedestrandsposten vil med dette? Skal alle vi som står på en politisk liste nå begynne å legge ut helseerklæringer for nærmeste familie og oss selv?

Garantere for god helse og et evig liv i forkant av valget?

Er det noe galt med ta en akutt helsemessig situasjon på alvor og prioritere sin nærmeste familie fremfor en plass i kommunestyret?

Er det noe galt ved å senere delta aktivt i den politiske debatten i de fora som er tilgjengelige for alle kommunens innbyggere?

Noe uforutsett kan inntreffe i livene til alle som stiller til valg i Tvedestrand, alvorlige ting, ting offentligheten ikke har noe med. Det kan skje deg og meg, og det skjedde Jan Roger. Det er ikke noe han skal måtte svare for nå i forkant av ett nytt valg.

Burde vi ikke bare være hjertens glade for at han har tid, mot, evne og overskudd til å bringe sine synspunkter inn i politikken igjen?

Kommunepolitikken trenger dyktige, engasjerte og hederlige folk som Jan Roger Ekedal.

Ved å komme tilbake i kommunepolitikken er det jo nettopp det motsatte av å skuffe sine velgere Jan Roger gjør, han leverer i tråd med «kontrakten» så godt han bare kan. Heldig vis er det mange som ser nettopp det og gleder seg over at han er tilbake.