Gunhild Lunde Lahiff har et innlegg i Tvedestrandsposten 5. mars som er ganske ambisiøst. Hun viser til harde forhold og mistillit i lokalpolitikken, og maner til kommunikasjon og samarbeid framover.

Det er sikkert ønskelig, men ikke lett å få til, for mistilliten og de harde forholdene har jo en grunn.

Grunnen er godt kjent. Både forholdet til velgerne og forholdet politikerne mellom, er ute av lage fordi TTL, Venstre, Høyre og Ap har brutt løfter om eiendomsskatt og skolestruktur. Noen av partiene i en av sakene, andre i begge.

Disse løftebruddene har det hastet med å få unna i god tid før det kommende valget. Nå vil visst Gunhild Lunde Lahiff også ha unnagjort forsoningen i god tid før valget.

Jeg er ikke med på det. Jeg vil at forargede velgere som er skuffet over sine partier, skal huske hva som har skjedd de siste tre-fire årene, når de går til valg.
Under et slør av honnørord som kommunikasjon, tillit, åpenhet, tilgjengelighet og samarbeid ber Lahiff de som har vært og er uenige med Venstre, Høyre og Ap om å slutte å kjempe for sitt syn.

Det er å be om for mye. Svært mange er fortsatt saklig uenige med Lahiff, Ap, H og V. Jeg ønsker å få det fram, og kampen om retningen i utviklingen av Tvedestrand er ikke over.

Leserinnlegg av Steinar Thorsen, Tvedestrandsposten 7 mars 2019