Facebook innlegg av Tove Hage Aargaard, 16 januar 2019

Å samarbeide om saker en brenner for, med andre mennesker som brenner for det samme, det er ikke noe nytt. Det er utelukkende positivt, det skyldes engasjement – og kan resultere i forsøk på å prøve å oppnå det man tror på.

Jeg mener at kommunestyrevedtaket fra desember 2018 både er skremmende og dramatisk for kommunen vår; med flertall for nedleggelse av alle barneskolene, en uhåndterlig høy lånegjeld, og vedtak om å sondere muligheten for en kommunesammenslåing.

Jeg tror på en ansvarlig økonomisk politikk, at Tvedestrand fortsetter som egen kommune, at dagens skolestruktur blir videreført, og god offentlig forvaltning som preges av likebehandling, langsiktighet og gode prosesser.

Jeg var heldig å treffe på flinke og ivrige folk som mener det samme som meg om mye, som er villig til å jobbe for det, og stå i det. Vi utgjør nå en arbeidsgruppe. Vårt mål er å etablere Xtra-lista – som et alternativ å stemme på ved neste valg.

Mange mener at politisk engasjement optimalt bør kanaliseres gjennom etablerte partier. Det er ikke vanskelig å være enig i det, men den lokaldemokratiske situasjonen i Tvedestrand har på ingen måte vært optimal de siste årene.

Engasjementet til arbeidsgruppen for Xtra-lista har sitt utspring i et samfunnsengasjement generelt, et engasjement for Tvedestrand spesielt, og en grunnleggende enighet om helt vesentlige spørsmål som blir aktuelle for den neste 4-års perioden.

Det er et riktig utgangspunkt, og jeg gleder meg til å begynne å diskutere politikk fremfor person.