Av Jan Roger Ekedal

I Tvedestrandsposten 4. sept. 2018 har Høyres nye ordførerkandidat, Marianne Landaas, et innlegg som viser hvordan Høyres lokalstyre resonerer seg frem til at det eksisterende VGS bygget ikke kan tas i bruk som skole.

Høyre blottlegger gjennom dette innlegget flere brister i deres kunnskap som danner grunnlaget for Høyres nye løftebrudd; Å legge ned samtlige grendeskoler.
Da flertallet av politikerne i Tvedestrand kommune gikk inn for «utviklingsalternativet», med en samlet økning av kommunens gjeld mot nesten 1 milliard kr, så var dette forankret i troen på sterk vekst.

Høyres Landaas bruker nå en forventet nedgang av antall skolebarn på over 100 elever som grunnlag for å bygge en enda større og dyrere skole enn vedtatt(!?) Samtidig synes det som hun ikke ser sammenhengen av at denne argumentasjonen slår bein under premisset for «utviklingsalternativet».

Den aller siste muligheten politikerne har til å dra i den økonomiske nødbremsen er nå. Det kan gjøres ved å ta det nødvendige vedlikeholdet på grendeskolene og la Tvedestrand skole bruke VGS bygget de neste 7-10 årene frem til man får stabilisert kommunens økonomi i et generasjonsperspektiv.

VGS bygget har kapasitet til dagens sentrums elever. Bygget har 12 klasserom mellom 63 og 85 m2. Det største rommet kan deles i to og slås sammen med ett inntilliggende lagerrom på 42 m2. Hvert rom kan ta i mot 30 elever. I tillegg er det et grupperom på rundt 42 m2 i hver etasje, eget mediatek på 102 m2 samt lesesal på 110 m2.

Jeg har fått bekreftet at det ikke utløser krav til tek17 slik Landaas hevder. Skolen er i god stand, jevnlig oppgradert og godt vedlikeholdt.

Det uavhengige konsulentfirmaet som kommunen benyttet under vurdering av ulike skolealternativer, skrev om VGS bygget ved vurderingen av nytt skolebygg med kapasitet til 350 elever; «Det rimeligste alternativet vil etter alle solemerker være å videreføre barneskolen i en utvidet VGS med bare mindre tilpasninger i eksisterende arealer…»

Prislappen for en ny barneskole er ca. 275.0 mill ++.  VGS bygget har kommunen allerede fått avtale om kjøp av fylket til kun 8.4 mill.