Av Jan Roger Ekedal

Jeg undres over hvilke verdier som blir viktige for velgerne i Tvedestrand til kommende valg. Er stikkord som ærlighet, tillit, grundighet og åpenhet viktige, eller skal man akseptere bruk av løgner, kameraderi og «alternative fakta»?

Dessverre har flere av politikerne i Tvedestrand under denne valgperioden vist at de ikke arbeider etter gode demokratiske prinsipper, lytter til innbyggerne, eller følge sine lovnader til velgerne.

Det mest åpenbare eksempelet er hvordan TTL og V brukte sine fanesaker om nei til eiendomsskatt og bevaring av grendeskolene for å sikre nok stemmer til å besette sine ønskede politiske posisjoner etter valget. Straks posisjonene var satt ble eiendomsskatten innført. Nå tar de samme politikerne i TTL også til orde for å få lagt ned grendeskolene.

Etter selv å ha fungert som folkevalgt i kommunen under denne perioden har jeg også bevitnet det jeg ikke kan forklare som annet enn mobbing. Det er fortsatt uforståelig for meg hvordan et lokalstyre av Høyre kan behandle andre mennesker så forferdelig som det de valgte å gjøre mot deres representant og ordførerkandidat; Knut Aall. Jeg fikk tilgang til hele saken, og det fremstår med all tydelighet for meg at Høyre benyttet både mobbing, løgner og vridning av fakta for å oppkonstruere en sak for å få han fjernet.

I denne valgperioden har AP, H og TTL vært med på å fatte vedtak om å bygge en ny to- parallell barneskole for sentrum og med det bevare grendeskolene. Følgende vedtak er nylig fattet; skolens størrelse, skolens plassering, skolens rom- og funksjonsprogram, skolens budsjettramme og tidspunkt for ferdigstillelse.
Til tross for ovennevnte nylige vedtak, og lovnader om å bevare grendeskolene ovenfor velgerne, tar nå AP, H og TTL til orde for å legge ned grendeskolene.
Det er kanskje derfor TTL, H og AP i ettertid av ovennevnte vedtak hadde behov for å gjennomføre vårens skoleundersøkelse om skolestruktur. Det kunne forså vidt vært en god ting å gjennomføre en skoleundersøkelse som ledd av saksbehandlingen før vedtakene ble fattet. Å gjennomføre dette i ettertid av vedtakene bidrar mest trolig til forsterkende grader av frustrasjon og splittelse blant innbyggerne der politikerforakten tiltar og hvor grendene har alt å tape.

«Spillet» blir enda mer åpenbart dersom man kikker på flertallets vedtatte økonomiplan. Det er slik at flertallet av politikerne la i prinsippet ned en eller flere grendeskoler i stillhet allerede i desember 2017 gjennom økonomiplanen.

Det er forøvrig pussig at det er mer eller mindre det samme flertallet som står bak skoleundersøkelsen, for å lytte til innbyggerne i etterkant av vedtakene, som fikk opphevet sitt vedtak om totalt fiskeforbud i Tvedestrand grunnet en udemokratisk saksbehandling. Det hjalp forøvrig ikke stort å gjennomføre saksbehandlingen på nytt i den saken ettersom flertallet valgte å ikke lytte til høringssvarene, og fattet det samme vedtaket på nytt. Dog var saken ikke lenger «udemokratisk behandlet».

Til tross for innføring av eiendomsskatt har Tvedestrand kommune nå havnet i en alvorlig økonomisk situasjon som trolig vil ramme både eldre og barn i kommunen. Dette er ikke på noen måter en overraskende situasjon, men et resultat av en bevisst og villet politikk utført av det politiske flertallet.

Jeg mener innbyggerne i Tvedestrand trenger politikere i front etter neste kommunevalg som representerer verdier som; ærlighet, åpenhet, grundighet og som er ambassadører for gode demokratiske prosesser hvor tillit spiller en viktig rolle. På mange måter i tråd med de verdier Knut Aall har vist under denne perioden.

Tenk deg derfor godt om før du avgir din stemme neste gang.